انجمن علوم باغبانی ایران- مزایای عضویت
امتیازات عضویت در انجمن علوم باغبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 عضویت در انجمن علوم باغبانی چه  فایده ایدارد؟

امروزه در کشورهای پیشرفته عضویت و حضور در تشکل های مردم نهاد مانند انجمن ها از نشانه های توسعه یافتگی محسوب می شود. به برخی از مزایای عضویت شما در انجمن علوم باغبانی اشاره می شود:

1-  هم صدایی در انجمن علوم باغبانی  به عنوان یک  اصل در  مواجهه با مسائل و چالش های باغبانی  میسر است. همیشه بطور مستقیم بدنبال فایده های خاص نبودن هنر است. 

2-ارتباطات رکن اساسی پیشرفت شما در حوزه باغبانی کشور است. شما با اقشار مختلف استاد، پزوهشگر، تولید کننده، مدیران و کارشناسان باغبانی آشنا می شوید. توانائیهای شما شناخته خواهد شد. شما با ورود به انجمن و  مشارکت در فعالیتهای مرتبط با انجمن از توانائیهای دیگران با خبر می شوید.

3-انجمن یک تشکل علمی است که رسالتش توسعه دانش، فناوری در کشور است. با انتشار مجله های علمی پژوهشی، مجله ترویجی، برگزاری سمپوزیوم و کنفرانس و کنگره یافته های پژوهشی را به اشتراک می گذارد. شما با عضویت در انجمن از اولویت های خاصی برخوردار خواهید شد.  از تخفیف های مربوط به چاپ مقاله، از تخفیف ثبت نام در کنگره و دیگر سمپوزیوم و کنفرانس ها برخوردار می شوید. لازم به اشاره است که انجمن دارای سه مجله علمی پزوهشی است که یکی از آنها به انگلیسی منتشر می شود. 
4- در هر سال تعدادی سمپوزیوم و هر دو سال کنگره برگزار می شود که شما از تخفیف حضور در آنها بر خوردار می شوید. 

5- عضویت در انجمن و صدور گواهی عضویت در انجمن یکی از امتیازات در جوامع  علمی محسوب می شود. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.104.47.fa
برگشت به اصل مطلب