انجمن علوم باغبانی ایران- اعضاء: پیوسته - وابسته
اعضاء انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاء انجمن از اقشار مختلف باغبانی  کشورخواهند بود. اعضاء در مجمع عمومی می توانند صاحب نظر و تاثیر گذار باشند. اعضاء  انجمن  شامل: اعضاء پیوسته، اعضاء وابسته و اعضاء افتخاری است. اعضائ افتخاری حق عضویت پرداخت نمی کنند و عضویت آنان دائمی است

1- اعضائ پیوسته: این اعضاء  که اشخاص حقیقی محسوب می شوند شامل اساتید، پژوهشگران،  تولید کنندگان، کارشناسان، دانشجویان دکتری و دانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشد  علوم باغبانی هستند. 

2- اعضاء وابسته: دانشجویان در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد (کمتر از 4 ترم گذرانده باشند) علوم باغبانی و نیز دیگر علاقه مندان علوم باغبانی را شامل می شود . همچنین بخش های حقوقی علاقه مند به عضویت در آنجمن، به عنوان وابسته تلقی می شوند. بخش های حقوقی شامل کتابخانه ها، دانشکده های کشاورزی، شرکت های باغبانی و.. می باشد.

3- اعضاء افتخاری: اساتید برجسته و پیشکسوت داخلی و خارجی ایرانی از طرف هیات مدیره به عنوان اعضائ افتخاری تلقی می شوند

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.105.48.fa
برگشت به اصل مطلب