انجمن علوم باغبانی ایران- میوه کاری
کار گروه میوه کاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شاخه میوه کاری که با مسئولیت اقای دکتر کوروش وحدتی  استاد دانشگاه تهران فعالیت می کند متشکل از شورایی است که اعضائ آن از افراد اثر بخش و علاقه مند بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تولیدی است. شاخه میوه کاری در محورهای زیر هیات مدیره را معاضدت می کنند.

 • برگزاری  سالانه یک سمپوزیوم خاص مرتبط
 • برگزاری کارگاه هایی در جهت توسعه فناوری
 • برگزاری بحث آزاد اندیشی با شرکت اساتید، پژوهشگران، بخش خصوصی به منظور
 • بالا بردن بهره وری تولید
 • بهبود فناوریهای پس از برداشت، صنایع تبدیلی  و صنعت بسته بندی
 • عرضه استاندارد محصول و برند سازی محصولات
 • شناسایی اولویت های پژوهشی و مشارکت تولید کنندگان در طرح های پژوهشی مورد نیاز
 • عضویت بیشتر افراد حقیقی و بخش خصوصی در انجمن
 • معرفی و بسط اولویت های پژوهشی  برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگران
 • واکنش مؤثر ملی در ارتباط با چالش ها و مسائل مهم باغبانی کشور
 • انتشار منابع معتبر تخصصی یا ممیزی منابع موجود
 • ارتباط با مجامع بین المللی و اقدام برای عضویت انجمن

برگزاری سخنرانی برای متخصصین خارجی و داخلی در دانشگاههای مختلف (با حضور اساتی، محققین، مجریان، بخش خصوصی)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.110.44.fa
برگشت به اصل مطلب