انجمن علوم باغبانی ایران- کنگره علوم باغبانی
نیازدهمین کنگره علوم باغبانی در دانشگاه ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/18 | 

♦ یازدهمین کنگره علوم باغبانی در 7-4 شهریور ماه 1398 در دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد. دبیران علمی و اجرایی این کنگره بزرگ علمی آقایان دکتر ناصری و دکتر حسنی از گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه هستند. در این کنگره علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای علمی در همه زمینه های تخصصی مربوط به سبزی و صیفی، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و میوه کاری نمایشگاه تولیدات، نهاد ها، ماشین آلات و تجهیزات باغبانی دایر خواهد بود. در این رخ داد بزرگ علمی برخی چالش های مهم باغبانی کشور در قالب بحث های آزاد مطرح خواهد شد.


نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ 16-13 شهریور 1396 توسط انجمن علوم باغبانی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، و با همکاری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن بین المللی علوم باغبانی(ISHS) در محل دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.134.57.fa
برگشت به اصل مطلب