انجمن علوم باغبانی ایران- دومین سمپوزیوم تخصصی میوه های ریز ساری
دومین سمپوزیوم میوه های ریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/2 | 
اخیرا با توجه به رویکرد جامعه به محصولات دارای خاصیت پاد اکسایشی و لزوم دسترسی به گیاهان متحمل به تنش ها و دارای بازده بالا، میوه های ریز ایران مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته و کشت و کار آنها در حال توسعه است. در این راستا، انجمن علوم باغبانی ایران، علاوه بر برگزاری منظم کنگره علوم باغبانی، به کمک پتانسیل های موجود در مراکز مهم دانشگاهی و پژوهشی کشور، اولین سمپوزیوم تخصصی میوه های ریز را به منظور تبادل دانش بین متخصصان، بررسی دشواری ها و تنگناهای علمی و ارایه راه های حل های علمی در سال 1395 در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار کرد. ◻️ در سال 1396 و به دنبال اعلام آمادگی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، انجمن علوم باغبانی هم موافقیت خود را با برگزاری دومین دوره سمپوزیوم در شهر ساری اعلام کرد. ◻️بدین وسیله از تمامی استادان، پژوهشگران، صاحب نظران، مدیران، دانشجویان، کارشناسان و تولیدکنندگان در زمینه های مختلف میوه های ریز دعوت می شود تا در این سمپوزیوم حضور یابند.
آدرس سایت سمپوزیوم: http://smallfruits.sanru.ac.ir/fa
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.136.64.fa
برگشت به اصل مطلب