انجمن علوم باغبانی ایران- اخبار انجمن
خبرهای جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

پس از میوه های قاچاقی بادام هندی قاچاق هم رسید!
پس از قاچاق میوه و حاشیه های آن، در آستانه عید نوروز، زمزمه هایی مبنی بر افزایش عرضه قاچاق برخی از اقلام آجیل همچون مبنی بادام
هندی مطرح شده است. یکی از اقدامات مفید و اساسی و به حق که با پیگیری و حمایت وزارت کشاورزی صورت گرفت انهدام میوه های قاچاق بود. حال  معاون اتاق اصناف تهران با تایید این مطلب، از تشدید نظارتها خبر داد و تاکید کرد که بازرسان از همه واحدهای
صنفی فاکتور خرید کالا را مطالبه میکنند و در صورت نداشتن فاکتور، واحد صنفی مربوطه، متخلف شناخته و برابر قانون با آن برخورد
میشود.

پیشنهاد کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

تجار و بازرگانان برای ورود به بازارهای بینالمللی باید از اصول علمی و آکادمیک اقتصادی مطلع شده و از تکنیکهای جدید باخبر
باشند. اتفاق ناخوشایندی که سالها است بهصورت سنواتی در اتاق ایران حاکم است، نبودن ارتباط دوسویه و مؤثر بین اتاق ایران و
دانشگاه است؛ تجربه نشان داده تجار نمیتوانند بدون استفاده از تجربیات علمی و تئوریک اساتید دانشگاه حداکثر بهرهبرداری از
بازارها را داشته باشند و فرصتهای اقتصادی را پایدار در اختیار بگیرند و البته دانشگاه نیز تنها با ارائه تئوری و بدون ورود به حوزه
علمی و اجرایی به تجارت نمیتواند نقش اثرگذار خود را در اقتصاد ایران ایفا کند. بهنظر میرسد باید پل ارتباطی توانمندی بین اتاق و دانشگاه صورت گیرد و بهترین زمان ممکن برای آشتی دو طرف، همین موقعیت کنونی است.

اتاق ایران از همه اساتید دانشگاهی و اقتصاددانان برای ارائه کمک و مشاورههای فنی برای حضور در
بازارهای بینالمللی یاری میطلبد و از پشتیبانی علمی آنان استقبال خواهد کرد. بدون شک با پشتیبانی فنی و حمایت اساتید
دانشگاه که مطلع به تئوریهای روز اقتصاد هستند، سیاستهای اقتصادی ایران جلو خواهد رفت و میتواند از ظرفیتهای ویژهای
که اکنون برای کشور بهوجود آمده است، حداکثر استفاده را داشت.

برندسازی در زعفران جدی گرفته شود/ اسپانیا بزرگ ترین تولیدکننده زعفران ایرانی
کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از کالاهای ایرانی همچون گیاهان دارویی و زعفران از کشورمان خریداری شده و در سایر
کشورها مثل اسپانیا با قیمتی بیش از قیمت داخل کشورمان به فروش می رسد. برای اینکه زعفران ایرانی به نام کشور
در دنیا شناخته شود برای صادرات این کالای با کیفیت نیاز به تکنولوژی روز دنیا از جمله سورتینگ و بسته بندی داریم.

ترکیه زیتون ایرانی را در بازارهای مسکو دامپینگ کرد/ زیتون گران ایرانی از گود رقابت در بازارهای روسیه
جا ماند
قیمت بالای تمام شده زیتونهای ایرانی در مقایسه با محصولات ترکیه، مصر و تونس باعث شد ایران در بررسیهای بهعمل آمده
نتواند با کشورهای مذکور رقابت داشته باشد؛ هرچند طعم و مزه زیتون ایرانی مورد پسند روسها واقع شد، اما از آنجا که ترکها با
وجود تیرگی روابط دو کشور تلاش میکنند بازارهای روسیه را در اختیار داشته باشند، بازارهای روسیه اشباع از زیتونهای ترکی
است

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.61.24.fa
برگشت به اصل مطلب