انجمن علوم باغبانی ایران- اخبار انجمن
تورهای علمی باغبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

http://www.chenarco.com/pages/?id=7

تورهای علمی باغبانی توسط شرکت چنارکو
در تابستان 1395 تورهای ایتالیا و اسپانیا برقرار است. همچنین این آژانس آمادگی برگزاری تورهای داخلی را دارد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.61.32.fa
برگشت به اصل مطلب