انجمن علوم باغبانی ایران- اطلاعات ثبت نام
هزینه های عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پرداخت حق عضویت

حق عضویت برای دانشجویان 200000 ریال، کارشناسان و کارمندان  400000 ریال، اعضاء هیات علمی 750000 ریال، مؤسسه­ ها و کتابخانه­ ها 1500000 ریال است که به حساب (0102612222008) یا شماره کارت 9398-9003-6919-6037 نزد بانک صادرات کرج (کد 1849) بنام انجمن علوم باغبانی ایران به یکی از سه روش زیر پرداخت خواهد شد. ‏‏

الف- پرداخت مستقیم حق عضویت در بانک و ارسال تصویر حواله بانکی

ب- پرداخت با دستگاه خودپرداز: اعلام شماره رسید و شماره 4 رقمی واریز کننده به انجمن ضروریست.

ج- چنانچه اینترنتی پرداخت می شود کد رهگیری به انجمن اعلام گردد. 

نکته مهم: گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان ضروریست.

                        

آدرس پستی دبیرخانه انجمن علوم باغبانی ایران: کرج، صندوق پستی 1341-31585، تلفن دبیرخانه انجمن: 32703589 026

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.68.11.fa
برگشت به اصل مطلب