فضای سبز


معرفی شاخه های باغبانی- منظر (فضای سبز)

یکی از شاخه های باغبانی که افزون بر اهمیت اقتصادی از نظر تامین نیازهای روحی و روانی افراد نیز جایگاه ویژه ای دارد شاخه منظر است. هم نشینی با گیاهان منظری، سال های زیادی است که رواج داشته و انسان ها استفاده های زیبا شناختی و روحی و روانی از آن ها می نموده اند. گیاهان منظری اثرها و نقش های ویژه خود را دارند. پتانسیل گلکاری به عنوان یک صنعت به ویژه در صادرات نیز مهم است.  

15 تا 50 متر مربع سرانه منظر استاندارد در دنیاست (بیشتر در محدوده های بالای آن) ولی در کشور ما این سرانه در مناطق مختلف فرق می کند و از 15 تا 25 متر مربع می باشد. سرانه مطلوب به عامل های زیادی مثل آب و هوا، ترافیک، کیفیت محیط، آلودگی و ... دارد.

از نظر تحصیلات دانشگاهی در کشور ما، دانش آموختگان دوره کارشناسی مهندسی منظر می توانند در مقطع های کارشناسی ارشد و دکتری فضای سبز ادامه تحصیل دهند و سپس در صورت تمایل دوره پسادکتری را نیز بگذرانند. این دانش آموختگان می توانند جذب مراکز خصوصی و دولتی مانند شهرداری ها، سازمان های سیما، منظر و فضای سبز، و دانشگاه ها شوند.

شاخه منظر که با مسئولیت خانم دکتر غزاله روحانی و همکاری متخصصین منظر هیات مدیره و اعضای شورای اجرایی و مشورتی انجمن علوم باغبانی ایران فعالیت می کند، متشکل از شورایی است که اعضای آن از افراد اثربخش و علاقمند بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تولیدی می­باشند. این شاخه در محورهای زیر، هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران را همراهی می­کند:

·         برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های تخصصی در حوزه (زمینه) منظر

·         برگزاری بحث آزاد با شرکت اساتید، پژوهشگران و بخش خصوصی برای بالا بردن کیفیت این بخش

·         شناسایی اولویت های پژوهشی و مشارکت تولیدکنندگان در طرح های پژوهشی مورد نیاز

·         تشویق افراد حقیقی و بخش خصوصی برای عضویت در انجمن علوم باغبانی ایران

·         واکنش مؤثر ملی در ارتباط با چالش ها و مسائل مهم منظر کشور

·         انتشار مقاله و کتاب های مرتبط

·         ارتباط با مجامع ملی و بین المللی گیاهان منظری