گیاهان دارویی


معرفی شاخه های باغبانی- گیاهان دارویی

سرزمین پهناور ایران به­دلیل شرایط ویژه جغرافیایی و اکولوژیکی، دارای گوناگونی اقلیمی و گیاهی گسترده ای می­باشد، به طوری که از 14 اقلیم شناخته شده در جهان، 11 اقلیم در ایران وجود دارد. تاکنون بیش از 8000 گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است که بیش از 2200 گونه از آن ها دارای ویژگی های دارویی، عطری، ادویه­ای و آرایشی و بهداشتی می­باشند. به­دلیل برخورداری از گوناگونی آب و هوایی و حضور سرمایه­ انسانی جوان و کارآمد در بخش کشاورزی و از سویی وجود منابع انرژی فراوان و در دسترس؛ گسترش کشت و بهره­برداری از گیاهان دارویی یکی از اولویت­های اصلی در ایران برای رسیدن به اشتغال­زایی، ثروت آفرینی و نگاهبانی از محیط زیست و استفاده بیشینه از توان داخلی در راستای افزایش تولید ملّی برای خودکفایی و حتی صادرات می­باشد. بر اساس مصوبه "سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی" و همچنین چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، شاخه گیاهان دارویی دارای اهمیت بنیادی می­باشد که از آن جمله می­توان به برنامه­ریزی برای دریافت رتبه نخست در صادرات گیاهان دارویی و فراورده­های گیاهی در منطقه و تلاش برای حضور در بین 10 کشور نخست جهان در این حوزه اشاره کرد. بر همین اساس و همچنین توجه به اهمیت حفظ پوشش گیاهی طبیعی، بایستی برداشت رسمی و غیررسمی از عرصه­های طبیعی در افق 1404 به 200 هزار هکتار کاهش یافته و در مقابل سطح زیر کشت گیاهان دارویی و اسانس­دار به 500 هزار هکتار افزایش یابد.

شاخه گیاهان دارویی که با مسولیت آقای دکتر مجید عزیزی فعالیت می کند، متشکل از شورایی است که اعضای آن از افراد اثر بخش و علاقمند بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تولیدی می­باشند. شاخه گیاهان دارویی در محورهای زیر، هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران را همراهی می کند:

·         برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های تخصصی در حوزه (زمینه) گیاهان دارویی و معطر

·         برگزاری بحث آزاد اندیشی با شرکت اساتید، پژوهشگران و بخش خصوصی برای بالا بردن بهره وری تولید در این بخش

·         بهبود فناوری­های پس برداشت، صنایع تبدیلی و صنعت بسته بندی گیاهان دارویی و معطر

·         استانداردسازی، نشان سازی و تجاری کردن محصول های گیاهان دارویی و معطر

·         شناسایی اولویت های پژوهشی و مشارکت تولیدکنندگان در طرح های پژوهشی مورد نیاز

·         تشویق عضویت افراد حقیقی و بخش خصوصی در انجمن علوم باغبانی ایران

·         واکنش مؤثر ملی در ارتباط با چالش ها و مسائل مهم باغبانی کشور در زمینه گیاهان دارویی و معطر

·         انتشار منابع معتبر تخصصی یا ممیزی منابع موجود

·         ارتباط با مجامع ملی و بین المللی گیاهان دارویی و معطر