گیاهان زینتی


معرفی شاخه های باغبانی- گلکاری

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت        که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد (حافظ)

یکی از شاخه های باغبانی که افزون بر اهمیت اقتصادی از نظر تامین نیازهای روحی و روانی افراد نیز جایگاه ویژه ای دارد شاخه گلکاری است. هم نشینی با گل ها، سال های زیادی است که رواج داشته و انسان ها چه استفاده های غذایی و چه استفاده های زیبا شناختی و روحی و روانی از آن ها می نموده اند. اهمیت دیگر آن ها، اقتصادی و پولساز بودن آن ها می باشد. به ویژه گیاهانی مثل گل های بریدنی که تقاضای آن ها همیشگی است و در صنعت گلکاری اهمیت ویژه ای دارند. البته ارزش سایر گیاهان نیز کم نیست. برای مثال گیاهان گلدانی، نشاءهای فصلی، درختان و درختچه ها نیز در جای خود اهمیت بسزایی دارند. پتانسیل گلکاری به عنوان یک صنعت به ویژه در صادرات نیز مهم است. در گلکاری حالت کشاورزی محدود را داریم که درآمد نسبی از واحد سطح بسیار بیشتر از هر شاخه دیگر کشاورزی است (سطح کم، کار زیاد ولی درآمد نسبی زیاد). گلکاری به معنی کشت و کار گل ها و گیاهان زینتی، درختان، درختچه ها، نخل ها، سرخس ها، کاکتوس ها، و ... می باشد. در برخی کشورها مثل آمریکا بیشتر کشت و کار گیاهان علفی یا غیر چوبی را گلکاری می نامند و درختان و درختچه ها را از آن جدا می کنند. در کشور ما گلکاری تعریفی گسترده دارد و شامل کشت و کار همه گیاهان زینتی می شود.

یران هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه جهان است و رتبه صد و هفتم بازارهای صادراتی را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر حدود 10000 تولیدکننده گل و گیاهان زینتی در ایران با حدود 3500 هکتار تولید در فضای باز و 2200 هکتار در شرایط کنترل‌شده مشغول فعالیت می باشند.

از نظر تحصیلات دانشگاهی در کشور ما، دانش آموختگان دوره کارشناسی مهندسی علوم باغبانی می توانند در مقطع های کارشناسی ارشد و دکتری گیاهان زینتی ادامه تحصیل دهند و سپس در صورت تمایل دوره پسادکتری را نیز بگذرانند. این دانش آموختگان می توانند جذب مراکز خصوصی و دولتی مانند شهرداری ها، سازمان های سیما، منظر و فضای سبز، و دانشگاه ها شوند.

شاخه گلکاری که با مسئولیت آقای دکتر علیرضا بابایی و همکاری متخصصین گیاهان زینتی هیات مدیره و اعضای شورای اجرایی و مشورتی انجمن علوم باغبانی ایران فعالیت می کند، متشکل از شورایی است که اعضای آن از افراد اثربخش و علاقمند بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تولیدی می­باشند. این شاخه در محورهای زیر، هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران را همراهی می­کند:

·         برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های تخصصی در حوزه (زمینه) گلکاری

·         برگزاری بحث آزاد با شرکت اساتید، پژوهشگران و بخش خصوصی برای بالا بردن بهره وری تولید در این بخش

·         استانداردسازی، نشان سازی و تجاری کردن گیاهان زینتی

·         شناسایی اولویت های پژوهشی و مشارکت تولیدکنندگان در طرح های پژوهشی مورد نیاز

·         تشویق افراد حقیقی و بخش خصوصی برای عضویت در انجمن علوم باغبانی ایران

·         واکنش مؤثر ملی در ارتباط با چالش ها و مسائل مهم باغبانی کشور در زمینه گیاهان زینتی

·         انتشار مقاله و کتاب های مرتبط

·         ارتباط با مجامع ملی و بین المللی گیاهان زینتی