سبزی کاری


شاخه ی سبزیکاری که با ریاست آقای دکتر محمود لطفی و نایب رئیسی آقای دکتر فرشاد دشتی  فعالیت می کنند متشکل از شورایی است که اعضائ آن از افراد اثر بخش و علاقه مند بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تولیدی است. شاخه سبزیکاری در محورهای زیر هیات مدیره را معاضدت می کنند. - برگزاری سالانه یک سمپوزیوم خاص مرتبط - برگزاری کارگاه هایی در جهت توسعه فناوری - برگزاری بحث آزاد اندیشی با شرکت اساتید، پژوهشگران، بخش خصوصی به منظور - بالا بردن بهره وری تولید - بهبود فناوریهای پس از برداشت، صنایع تبدیلی و صنعت بسته بندی - عرضه استاندارد محصول و برند سازی محصولات - شناسایی اولویت های پژوهشی و مشارکت تولید کنندگان در طرح های پژوهشی مورد نیاز - عضویت بیشتر افراد حقیقی و بخش خصوصی در انجمن - معرفی و بسط اولویت های پژوهشی برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگران - واکنش مؤثر ملی در ارتباط با چالش ها و مسائل مهم باغبانی کشور - انتشار منابع معتبر تخصصی یا ممیزی منابع موجود - ارتباط با مجامع بین المللی و اقدام برای عضویت انجمن