news-details

گزارش نشست تخصصی تولیدکنندگان و گلخانه داران سبزی و صیفی استان گلستان


 گزارش نشست تخصصی اعضای هیأت علمی گروه مهندسی علومباغبانیو فضای سبز دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان با
تولیدکنندگان و گلخانه داران سبزی و صیفی استان گلستان
بشرح ذیل ایفاد میگردد:

در راستای برگزاری سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران نشست تخصصی اعضای هیأت علمیمهندسی علومباغبانیو  فضای سبز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با جمعی ازتولیدکنندگان و گلخانه
داران سبزی و صیفی استان گلستان پانزدهم اسفند ماه
در سالن توحید دانشگاه برگزار شد
.

دکتر موسوی زاده به عنوان دبیر نشست با بیان اینکه استان گلستان بیشتر در بحث زراعت در کشور مطرح است و با وجود پتانسیل بالای
باغبانی در استان، در این حوزه خیلی در کشور مطرح نیست گفت: نیاز است ظرفیتهای استان گلستان در حوزه باغبانی به کل کشور
شناسانده شود.وی افزود: استان گلستان در زمینه تولید محصولات گلخانه ای، در حال رشد و توسعه مناسبی است و اکنون در تولید
محصول گوجه فرنگی در جایگاه مناسبی قرار دارد.دبیر علمی سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران در این نشست بر ارتباط هرچه
نزدیکتر دانشگاه با تولیدکنندگان و گلخانه داران سبزی و صیفی استان تأکید کرد و گفت: سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
بزرگترین رویداد علمی در حوزه باغبانی است و انتظار داریم تا فعالان این حوزه در استان حضور پررنگی در این رویداد داشته باشند.
دکتر همتی افزود: در این رویداد متخصصان، صاحب نظران و مسئولان حوزه باغبانی کشورحضورخواهندداشت و به ارایه آخرین
دستاوردهای علمی خود خواهند پرداخت وفرصتی مغتنمی برای تولیدکنندگان، باغداران، گلخانه داران و... استان است تا چالش های
موجود در حوزه فعالیت خود را با استفاده از ظرفیتهای حاضر برطرف کنند. .سپس تولیدکنندگان و گلخانه داران سبزی و صیفی استان
گلستان ضمن معرفی کسب و کار خود، به ارائه مسایل و چالش های مرتبط با حوزه تولید پرداختند و اعضای هیأت علمی حاضر سوالات و
مسائل مطروحه را پاسخ دادند. در خاتمه خانم دکتر فریال وارسته دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره به فرآیند شکل گیری کنگره سیزدهم
پرداخت. ایشان بیان نمود که تولید کنندگان میتوانند برای تهیه غرفه جهت نمایش دستاوردهای ممتاز خود به دبیرخانه کنگره رجوع
کنند.


جهت مشاهده گزارش این نشست به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://www.uplooder.net//files/4d1c1b01b8a5fc46452e186653a2fcd5/Greenhous(Dr.-Arzani).pdf.html