news-details

پروژه ی ورودی جدید تفرجگاه ائل باغی (پارک خانواده) تبریز دارای پیشرفت 60 درصدی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه9،مهندس نسیانی شهردار این منطقه، با اعلام خبر فوق افزود: این پروژه تحت نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 9 آغاز گردیده و تاکنون حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مهندس نسیانی، هدف از اجرای این پروژه را ایجاد ورودی جدید برای ائل باغی از سمت ائل گلی و نیز احداث پارکینگ (در فاز بعدی پروژه) جهت رفاه شهروندان و گردشگران عنوان نمود.

فایل - 1
فایل - 2
فایل - 3
فایل - 4
فایل - 5
فایل - 6
فایل - 7